Fizinė objektų apsauga- tai objekte dirbantis, pagal specialią programą apmokytas apsaugos darbuotojas, kuris tiesiogiai atlieka apsaugos, bei kitas iš anksto su užsakovu suderintas funkcijas.


Elektroninė objektų apsauga- tai nuolatinis saugomame objekte įrengtos apsaugos, gaisro, pavojaus skelbimo signalizacijos stebėjimas apsaugos pulte, bei reagavimas į gaunamus signalus.
 

Apsaugos sistemų įrengimas- tai įvairaus lygio ir sudėtingumo apsaugos, gaisro signalizacijų, vaizdo stebėjimo ir praėjimo kontrolės sistemų projektavimas ir įrengimas.
 

Apsaugos sistemų techninis aptarnavimas ir priežiūra- tai planinė arba vienkartinė įrengtų apsaugos sistemų priežiūra, patikra ir remontas.
 

Kompiuterinio ir telefoninio tinklo įrengimas ir priežiūra- tai įvairaus lygio ir sudėtingumo kompiuterinių tinklų instaliavimas ir administravimas.

 

Konsultacijos ir apsaugos auditas- tai objekto apsaugos lygio, grėsmių bei rizikos faktorių nustatymas, esamų sistemų patikra, siūlymų dėl objekto apsaugos būklės gerinimo rengimas, naujų objektų apsaugos koncepcijų kūrimas ir administravimas, sistemų įrengimo kaštų skaičiavimas bei analizė.